מורת שילוב : ענת גל  

 
 רענן  לוח מודעות  פורום  למידה מרחוק  
 
  תנ"ך
  שיעוריםמתוקשבים
  למידה מרחוק
  חגים
תנ"ך
שיעוריםמתוקשבים

שיעור  מתוקשב 
 בנושא"מנהיגות ומנהיגים"-לכיתה ו'
 
 
תלמידים יקרים פתחו את הקישורית ובצעו את המשימות
 
 
 
 
דפי קריאה לכיתה א

 
דפי קריאה לכיתה ב'

דפי קריאה לכיתה א

תלמידים יקרים בדף זה אפרסם דפי עבודה בקריאה
מספר כניסות לאתר : 2981
* אתר זה מופעל באמצעות מערכת אדיוסיסטמס לי-נט פרו * ניתן לפנות לתמיכה אל: info@edusystems.co.il *