Edusystems - Information and Learning Technologies
 
  מופת
 


קווים מקבילים


נושאים למפמר ט'

שאלות חזרה בהסתברות


נושאים למבחן מיצ"ב ח

שאלות חזרה בהסתברות


חוברת מעודכנת 4 5 יח

 


נושאים למבחן ז'

תרגילים ושאלות חזרה למבחן


מבחן לחזרה מיצ"ב ח'
http://linetpro.d-campus.net/lp/_26775
  
תאריך המבחן - 29/5/08
 
אומדן
מספרים מכוונים ( שלמים ושברים)
אחוזים
שטחים והיקפים של משולש מלבן רבוע ומקבילית
יחס ופרופורציה
הסתברות
קריאת נתונים מטבלה , דיאגרמות וגרפים.
משוואות ממעלה ראשונה פתרון ובדיקת הפתרון.
משוואות עם משתנה במכנה
אי שוויון
תאור גרפי של פיתרון
מערכת של 2 משוואות עם 2 נעלמים.
( פתרון גרפי ואלגברי )
שאלות מילוליות : תנועה, אחוזים,יחס , צורות הנדסיות)
טכניקה אלגברית: ביטויים עם שימוש בחוקי  בחזקות
פישוט  על פי נוסחאות הכפל המקוצר.
 
גאומטריה: מושגי יסוד
               סוגי זוויות , צמודות,קודקודיות.
               סכום זוויות במשולש
               ישרים מקבילים - זוויות מתחלפות , מתאימות
              קווים מיוחדים במשולש - גובה, חוצה זווית, תיכון
              חפיפת משולשים
               משולש שווה שוקיים 
 

דפי חזרה בהסתברות

 

 

1.     מטילים מטבע הוגן שעל צידו האחד כתוב 1 ועל צידו השני כתוב 2.

     מה ההסתברות שהמטבע יראה את המספר 1 ?

 

 

 

  1. מסובבים סביבון הוגן שעל פאותיו רשומות האותיות : נ, ג, ה, פ.

     מה ההסתברות שהסביבון יראה פ ?

 

 

 

  1. בשק 10 כדורים לבנים ו- 10 כדורים שחורים.

     מוציאים מהשק כדור אחד בעיניים עצומות. מה ההסתברות שיצא כדור    

     לבן  ?

 

 

  1. במעטפה 5 פתקים הממוספרים 1 עד 5 . שולפים מהמעטפה פתק אחד

     באקראי. מה ההסתברות שעל הפתק יהיה כתוב מספר אי זוגי ?

 

 

  1. מטילים קובייה הוגנת.

 

א.      כמה תוצאות אפשריות יש ? פרט אותן.

ב.      לפניכם רשימה של מאורעות. רשמו ליד כל מאורע את התוצאות שמרכיבות אותו ואת ההסתברות להתרחשותו.

 

(1)       יתקבל מספר גדול מ – 4.

(2)       יתקבל מספר אי -  זוגי.

(3)       יתקבל 6.

(4)       יתקבל מספר קטן מ – 10.

(5)       יתקבל מספר דו- ספרתי.

 

 

 

  1. בתוך קופסא ישנם 3 כדורים שחורים ו – 2 כדורים לבנים.

     מוציאים מבלי לראות כדור אחד באופן אקראי.

 

א.      כמה תוצאות אפשריות ?

ב.      מה ההסתברות שיצא כדור לבן ?

ג.       מה ההסתברות שיצא כדור שחור ?

 

 

 

  1. במעטפה 5 פתקים הממוספרים 1 עד 5. שולפים מהמעטפה פתק אחד באקראי.

      מה ההסתברות שעל הפתק יהיה כתוב מספר זוגי ?

 

 

 

 

  1. גילה ותמיר משחקים במשחק הגרלה.

     לגילה חפיסה של 3 קלפים בצבעים אלה : אדום, צהוב, כתום.

     לתמיר חפיסה של 8 קלפים בצבעים אלה : כחול, צהוב, שחור, לבן,

     כתום, סגול, ירוק, אדום.

     כל אחד מהם שולף קלף מהחפיסה שלו.

     

א.     מי ששלף את אחד הצבעים : אדום, צהוב או ירוק, מקבל פרס.

    למי הסתברות גבוהה יותר לזכות בפרס ?

 

 

 

 

ב.      כעת מנצח מי ששלף את אחד הצבעים: אדום, צהוב, ירוק, כחול, שחור או לבן.

                למי הסתברות גבוהה יותר לזכות בפרס בהגרלה זו ?

 

 

 

 

 

 

  1. בכד 16 כדורים לבנים, 5 כדורים כחולים ו- 4 כדורים אדומים.

     מוציאים כדור מהכד באופן אקראי.

     חשבו את ההסתברות של כל אחד מהמאורעות הבאים:

 

א.      הוצא כדור לבן.

 

ב.      הוצא כדור לא אדום.

 

ג.       הוצא כדור לבן או כחול.

 

ד.      הוצא כדור לא שחור.

 

 

 

 

  1. בכד 8 כדורים אדומים, 2 כדורים לבנים ו – 5 כדורים כחולים. מוצאים באקראי כדור

      מהכד.

 

א.      מה ההסתברות שהכדור יהיה אדום ?

 

ב.      מה ההסתברות שהכדור לא יהיה כחול ?

 

 

 

  1. שתי בנות משחקות בסביבון הוגן שעל פאותיו רשומות האותיות : נ, ג, ה, פ.

      הזוכה היא ילדה שהסביבון ייפול על אות הנמצאת בשמה.

 

א.      נוגה מתחרה מול פועה. למי יש סיכוי גדול יותר לזכות ?

 

ב. פועה מתחרה עם ספיר. למי מהן הסתברות גדולה יותר לזכות ?

                   
מספר כניסות לאתר : 5704
* אתר זה מופעל באמצעות מערכת אדיוסיסטמס לי-נט פרו * ניתן לפנות לתמיכה אל: info@edusystems.co.il *