"דע מאין באת..."
 
 
 
  שכבת ח'
  שכבת ז'
דוד בן גוריון
מנחם בגין
ראש השנה
יום כיפור
סידור תפילה
סוכות
יום העצמאות
כור היתוך
שבת

מכור ההיתוך  לרב   תרבותיות - עבודה בחברותא

 

 

בקריקטורה שלפניכם  מתארת הקריקטוריסטית פרידל שטרן את האופן שבו תפסה את קליטת העלייה בשנים הראשונות של מדינת ישראל.

1.       מהו המסר של קריקטורה זו?

2.       בדקו בעזרת האינטרנט מה היו קורות חייה של פרידל שטרן , איזה   קשר ניתן למצוא בין קורות חייה לבין הקריקטורה?

3.       מהו תפקיד המכונה שאליה נכנסים העולים ?

4.       אפיינו את האדם היוצא מהמכונה: איך קוראים לו במה הוא עוסק? איך הוא נראה?

כור היתוך – מתקן להתכת מתכות על ידי הפיכתן לנוזל. במונח נעשה שימוש על מנת לתאר את תהליך האחדה , שעוברת חברה רב תרבותית בדרך לחברה אחידה במאפייניה .

מדיניות  קליטת העלייה בשנים הראשונות של מדינת ישראל כונתה " מדיניות כור ההיתוך" על פי מדיניות זו העולה החדש " משיל "  מעליו את תרבותו הקודמת ו "לובש" את התרבות המקובלת במדינה .

כך נאלצו העולים החדשים לוותר על תרבותם על מסורתם  ששרדה 2000 שנות גלות בארצות מוצאם , על מנהגיהם ולאמץ תרבות ישראל חדשה.

5.       מה מבטא הביטוי כור ההיתוך?

6.       על פי הקטע , שערו מהם היתרונות והחסרונות של מדיניות זו? (יתרון אחד וחסרון אחד  לפחות)

7.       מהו הקשר  בין מדיניות כור ההיתוך ובין הקריקטורה של פרידל שטרן?

 

קראו את שני הקטעים וענו על השאלות !

"מדיניו כור ההיתוך של שנות ה 50 הייתה בוודאי כישלון גדול... היא הוסיפה קושי לא הכרחי לקשיי ההגירה של כל העולים. היא התעלמה מן ההבדלים העצומים ברקע ההיסטורי של העולים השונים. היא הציבה בפני מאות  אלפים של מהגרים , שכל אחד  עשוי קרעים קרעים של נופים לשונות דגם אחד של אדם ישראלי"   (ניסים קלדרון)

 

" אני חושב שהמהלך היה נכון ....   נכון היה לצקת איזו רצפת בטון של זהות חדשה. אני חושב שהמזרחיים שעשו את המהלך הזה הרוויחו ממנו. המהלך היה בריא להם ובריא לתרבות."  ( א.ב. יהושוע מתוך "הפנסיון של יהושוע")

 

8.             אילו קשיים חווים העולים החדשים ?

9.            על פי הדובר אילו קשיים הוסיפה מדיניות כור ההיתוך על הקשיים האלה ?

מספר כניסות לאתר : 21397
* אתר זה מופעל באמצעות מערכת אדיוסיסטמס לי-נט פרו * ניתן לפנות לתמיכה אל: info@edusystems.co.il *