ב ר ו כ י ם   ה ב א י ם   ל ע ו ל ם   ה מ ד ע

 

 

 
 לוח מודעות  קבוצות דיון  לאתר "גוונים"  עמוד הבית  
 
  תכנית הלימודים
  מאמרי הצוות
  חומר למבחנים
  ימים מקוונים
  קיימות
  ביולוגיה
  כימיה
  פיסיקה
  טכנולוגיה
  מיומנויות
מיצ"ב - תרגול

חומר למבחנים במדעים
כיתות ז` - תאריך המבחן 5.6.13
נושאים ומושגים בספר

בחוברת

פירוט הנושאים:

1. חומרים- תכונות ושימושים (חומר של כיתה ז' מחצית א')

א. מסה, נפח, הולכת חום ,מוליכות חשמלית, צפיפות, תכונות מכניות (חוזק, קשיות, אלסטיות,פלסטיות)

ב. חומרים: שינויים בחומר, המודל החלקיקי של החומר ( נלמד בכיתה ז', מחצית א')

ג. מבנה הגז ותכונותין, מבנה הנוזל ותכונותיו, מבנה המוצק ותכונותיו השפעת שינוי הטמפרטורה על החומר, שינוי מצבי צבירה,(פעולה ותהליך),הוספת אנרגיית חום לחומר (גרף) , ( חוברת צהובה עמודים 14-15)

ד.2. אנרגיה ואנטראקציה

א. הבחנה בין סוגי האנרגיה השונים, גלגולי אנרגיה,( ילד הולך – אנרגיה כימית, אנרגית תנועה )

ב. סוגי אנרגיה, המרה ושימור, חום וטמפרטורה

תא, מבנה ותפקיד ( חומר של כיתה ז', מחצית א')

(מבנה התא +סוג האברונים + תפקיד, השוואה בין תא צמח לתא בע"ח)

ב.מערכות ותהליכים בגוף האדם וביצורים חיים

מצגת מערכות גוף האדם

 * הקדמה : תורת החלקיקים.

סידור החלקיקים במצבי הצבירה השונים: גז, נוזל ומוצק.

1. מבנה הגז ותכונותיו

תתי נושאים:

נפח גז, דחיסת גז, הגדלת נפח הגז, הוספת גז,  התפשטות גז, תנועת חלקיקי הגז, פעפוע (דיפוזיה), הגורמים המשפיעים על מהירות החלקיקים.

2מבנה הנוזל ותכונותיו כולל מתח פנים ותופעות המתרחשות בשל כך.

עליית הנוזל במד הטמ"פ

. השפעת שינוי הטמפרטורה על החומר

תתי נושאים:

מה קורה לנפח ולמסה של חומרים במצבי צבירה שונים (גז, נוזל, מוצק) בעת שינוי הטמפרטורה (חימום או קירור).

3. שינוי מצב הצבירה של החומר

תתי נושאים:

תהליכי שינוי מצב צבירה: התכה (היתוך),קיפאון, רתיחה, התאדות, עיבוי (התעבות),

4. מבנה המוצק

בהצלחה !!!


חומר למבחן מדעים ח' בתאריך 12/3/2012

החומר שנלמד מתחילת השנה ברמת עקרונות מדעיים בנושא: מבנה האטום, יסודות, תרכובות, תערובות, ובנוסף עקרונות גלגולי אנרגיה.

בנושא אלקטרוסטטיקה: החומר מסיכומי השיעור, החומר הנמצא במודל, החומר בחוברת עמ' 44-45. יודגשו המושגים: טעינה חשמלית, פריקה חשמלית, השראה אלקטרוסטטית, קיטוב, אלקטרוסקופ, כוחות בין מטענים, תופעות אלקטרוסטטיות כמו ברק.

בנושא החשמל: החומר מסיכומי השיעור, החומר הנמצא במודל כולל הדמיות, מושגים בחוברת עמ' 52-54. ובנוסף, אלקטרוליזה, עומס יתר, זרם ללא סוללה, גורמים המשפיעים על עוצמת הזרם וההתנגדות. תחנות כח וגלגולי האנרגיה בהם.

 

כיתות ח` תאריך המבחן: 12-13/3

קבוצות ענת ורעות: חשמל ואלקטרוסטטיקה וחקר - קטע קריאה +שאלות

    יפית : פתיחה לחשמל , אלקטרוסטטיקה , חקר , חומצות ובסיסים

נועה :פתיחה חשמל , אלקטרוסטטיקה , חזרה על המודל החלקיקי ומצבי צבירה, חקר ואנסין.

אסנת: חקר, חומרים (תערובות + מעברים בין מצבי צבירה), אלקטרוסטטיקה.

 ופנינה: חקר

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגדרת החומר למיצ"ב במדעים תשע"א

המיצ"ב כולל את כל הנושאים שנלמדו בכיתה ז ובכיתה ח עד מועד המיצ"ב

פירוט הנושאים:

1. חומרים- תכונות ושימושים (חומר של כיתה ז' מחצית א')

א. מסה, נפח, הולכת חום ,מוליכות חשמלית, צפיפות, תכונות מכניות (חוזק, קשיות, אלסטיות,פלסטיות)

ב. חומרים: שינויים בחומר, המודל החלקיקי של החומר ( נלמד בכיתה ז', מחצית א')

ג. מבנה הגז ותכונותין, מבנה הנוזל ותכונותיו, מבנה המוצק ותכונותיו השפעת שינוי הטמפרטורה על החומר, שינוי מצבי צבירה,(פעולה ותהליך),הוספת אנרגיית חום לחומר (גרף) , ( חוברת צהובה עמודים 14-15)

ד. חומרים: יסודות, תרכובות ותערבות (חומר של כיתה ח', מחצית א+ב)

ה. פירוק ויצירת תרכובות,תהליכים כימיים ופיסקלים, הפרדת תערובות,תמיסות (נלמד בכיתה ח', מחצית ב')

משקל יחסי- כ- 40%

2. אנרגיה ואנטראקציה

א. הבחנה בין סוגי האנרגיה השונים, גלגולי אנרגיה,( ילד הולך – אנרגיה כימית, אנרגית תנועה )

ב. סוגי אנרגיה, המרה ושימור, חום וטמפרטורה ( חומר של כיתות ז'-ח')

ג. חשמל ומגנטיות ( חומר של כיתות ח', מחצית ב') - כולל מבנה אטום

ד. כוחות ותנועה (חומר של כיתות ח', מחצית ב')

*כדי להזכיר לכם את מה שלמדנו בנושא כוחות הנה כמה מקורות:

א. שני סרטונים של בריינפופ-

שם משתמש: GVANIM, הסיסמא:12345.

סרטון ראשון

סרטון שני

ב. מצגת שהשתמשנו בכתה.

משקל יחסי- כ- 25%

3. תופעות, מבנים ותהליכים ביצורים חיים

א. תא, מבנה ותפקיד ( חומר של כיתה ז', מחצית א')

(מבנה התא +סוג האברונים + תפקיד, השוואה בין תא צמח לתא בע"ח)

ב.מערכות ותהליכים בגוף האדם וביצורים חיים

ג. מערכות אקולוגיות- מצגת של היום המרוכז

ד. מצגת מערכות גוף האדם

משקל יחסי כ- 15%-20%

בהצלחה !!!


כתות ט` - ביולוגיה
אקולוגיה, פוטוסינטזה, נשימה תאית
תאריך המבחן : 24/1/12
נושאים: אקולוגיה, פוטוסינטזה , נשימה תאית

1. אקולוגיה - כל המושגים הנכללים בעבודת אקולוגיה והוזכרו בכיתה.

2. מיטוכונדריה, אנרגיה זמינה

3. כלורופיל, כלורופלסט,

חשוב לעבור על הנושאים השונים בחוברת העבודה הבית ספרית

בנוסף חומרים בסביבת המודל + מצגת ועבודה בנושא אקולוגיה

בהצלחה !!!


כיתות ט' - פיזיקה א'

מבחן בנושא - אנרגיית גובה

יום שישי - 29.4.11, יום שלישי 3.5.11

נושאים ומושגים עמ` בספר עמ` בחוברת וקישורים

1. מסה ומשקל

2. חישוב אנרגיית גובה

3. אנרגיית גובה וחוק שימור אנרגיה

4. אנרגיית גובה בפארקי השעשועים

56-119

כל העמודים בחוברת העוסקים באנרגיית גובה

קישור לדף חזרה

בהצלחה !!!


כיתות ט` - פיזיקה ב' - אסנת

נושאים ומושגים עמ` בספר חלוניות במודל

המבחן ייערך ביום א' 19.5.13.

להלן פירוט החומר: נושא העל - אנרגיה. פירוט: סוגים, המרות, רישום פיסיקלי, גרפים, אנרגיה כימית, אנרגייה כימית ביצורים חיים, אנרגיית חום, אנרגיית חום וחלקיקי החומר, מעבר חום בין גופים, הסעה בטבע, אנרגיה חשמלית, תחנות כוח, אנרגיית גובה, אנרגיית תנועה, אנרגיית תנועה בכבישים.

מקורות הלימוד - מודל, מרחב קבוצה לעקרונות הפיסיקה + ספר הלימוד : עולם של אנרגיה וכל מה שסיכמתם במחברות/ מחשב.

בהצלחה לכולם

אסנת

כל הספר

הכל

בהצלחה !!!


דו"אל צוות מדעים
בלוג צוות מדעים
הבלוג של ענת
הבלוג של רונית
הבלוג של פנינה
הבלוג של יפית
הבלוג של נועה
הבלוג של רעות

חט"ב גוונים טל. 9025651 -03 , 9025649 -03 פקס: 9031066 -03

מספר כניסות לאתר : 124335
* אתר זה מופעל באמצעות מערכת אדיוסיסטמס לי-נט פרו * ניתן לפנות לתמיכה אל: info@edusystems.co.il *