הודעות:
  סדר פעולות חשבון
  משמרות זה"ב
  שפה
  שנה חדשה
  סביבות למידה מתוקשבות
  חצייה בטוחה
 
http://linetpro.d-campus.net/lp/_25287

אלנט

דף הבית הודעות פורומים

חגור חגורה ברכב!!!

חגורת הבטיחות ברכב
 
לפניכם כתבה הקשורה ישירות עם התקנון שהופץ לאחרונה בנושא חגורות בטיחות ברכב.
יש לשים לב, לקרא היטב ולהבין את החשיבות בחגירת חגורת הבטיחות בשעת הנסיעה.
 
לחצו על התמונה והכנסו לאתר, רצוי וחשוב להתייחס ולהגיב על מה שקראתם
בהודעות של האתר.
שנה מוצלחת ושמרו על עצמכם בדרכים.

תרגול

תמונות

           


כול הזכויות שמורות לאלנט. ליצירת קשר יש לפנות למייל: mesrad0@walla.co.il

* אתר זה מופעל באמצעות מערכת אדיוסיסטמס לי-נט פרו * ניתן לפנות לתמיכה אל: info@edusystems.co.il *