סביבות למידה מתוקשבות
 
פתגם החודש

פתגם לחודש חשוון  

  "במקום שאין אנשים

השתדל להיות איש"

(אבות ב', ו')


מפתח הלב

ערך חודש חשון:
מעורבות חברתית.

תלמיד החודש

 
 
 
תלמידת החודש

http://linetpro.d-campus.net/lp/_25278
 
האתר של כיתה ג/1

מחנכת נעה לוי 

עמוד הבית תרגול הודעות קבוצות דיון למידה בחרום ניהול כיתה

טקסטים מתוך מקראות הנלמדות בחינוך היסודי

בהלימה לסילבוס התכנית מפתח הל"ב לחודש חשוון

כיתות ה - ו

 

מס'

שם היצירה

שם המחברת

רעיון מרכזי

המקור

1

לעשות

 

היבטים של מעורבות חברתית 

http://www.zofim.org.il/pics/center/לעשות.pdf

 

2

האחרון שנותר במי הנחל

נילי חור

מעורבים חברתית ופועלים למען שמירה על איכות הסביבה

דרך המילים ספר ה' בינה גלר טליתמן וחנה שליטא

הוצאת כנרת 1995 עמ' 124

 

3

על השלום במגילת היסוד של האו"ם

 

 

מעורבים חברתית ופועלים לגיבוש כללים והסכמות למניעת קונפליקטים סכסוכים

דרך המילים ספר ה' בינה גלר טליתמן וחנה שליטא

הוצאת כנרת 1995

עמ' 236

4

יש לי חלום

 

מרטין לותר קינג

מעורבים חברתית ופועלים למימוש זכויות השותפים.

 

 

מקראה בינתחומית לכיתה ו' ( דרך המילים) בינה גלר טליתמן וחנה שליטא,

הוצאת כנרת 1996 עמ' 165

5

הנהג  המציל

 

יוסי מרגלית

אכפתיות ועזרה לאחר בשעת צרה מקרבת לבבות

מקראה בינתחומית לכיתה ו', ( דרך המילים) בינה גלר טליתמן וחנה שליטא,

הוצאת כנרת 1996 , עמ' 168

6

יש לך -  תן

יאנוש קורצאק

מעורבות חברתית של היחיד יכולה להשפיעה על האקלים החברתי של החברה כולה.

http://www.pitgam.net/cats/235/1/0/

 

 

 
מספר כניסות לאתר : 24603
* אתר זה מופעל באמצעות מערכת אדיוסיסטמס לי-נט פרו * ניתן לפנות לתמיכה אל: info@edusystems.co.il *