הודעות:
  מטרות ההשתלמות
  וורד למתקדמים
  הערכת המידע
  זהירות ברשת
  משימות תירגול
  חיפוש מידע
  תכנית המפגשים
 
מהו האינטרנט

http://linetpro.d-campus.net/lp/_25207
בית ספר כרמים בעמק- גבעת המורה
עמוד הבית לוח מודעות לפורומים

בית ספר כרמים בעמק

וורד ואינטרנט מתקדמים באמצעות

אתר מלווה קורס במסגרת הקרן לקידום מקצועי

הדרכה ועריכת האתר: זוהרה ברזלי

מנחה בחברת אדיוסיסטמס

תירגול משימה מתוקשבת
רעידות אדמה
הכנסו למשימות תירגול> רעידות אדמה.
בצעו את המשימה וכיתבו את תשובתכם בפורום הקורס
איציק
 

אתרי אנימציות

 

מי בתמונות
מי בתמונות?
הכנסו למשימות תירגול > מי בתמונות
התבוננו בתמונות והשיבו על השאלות הפורום הקורס.

מספר כניסות לאתר : 5873
* אתר זה מופעל באמצעות מערכת אדיוסיסטמס לי-נט פרו * ניתן לפנות לתמיכה אל: info@edusystems.co.il *