הודעות:
בית חינוך "נאות לון" הנתיב למצוינות ערכית תקשובית
באר שבע
 
 עמוד הבית  הודעות  פורומים  
 

 

 שעות בטוחות

יש שעות שבהן קרינת השמש חלשה וגם נעימה, אלה הן "השעות החכמות" לשהייה בשמש עד עשר בבוקר ואחרי ארבע אחרי הצהרים.

לעומת זאת, בשעות האחרות, קרינת השמש חזקה ומסוכנת.

 

 

                                                                             

אתר בית הספר

* אתר זה מופעל באמצעות מערכת אדיוסיסטמס לי-נט פרו * ניתן לפנות לתמיכה אל: info@edusystems.co.il *